Ako na pôrod žriebäťa - pred, počas a po narodení?

Ako na pôrod žriebäťa - pred, počas a po narodení?

Sezóna žriebät beží v plnom prúde a veľa tohoročných štvornohých priateľov je už na svete. Väčšina žriebät sa rodí v apríli, ale za „žriebätkovské obdobie“ môžeme považovať časový úsek od februára do júna. Termín pôrodu samozrejme závisí od dátumu pripustenia kobyly, ktorý by sme mali mať dôkladne na pamäti. V tomto článku vám na základe vlastných skúseností z nedávneho pôrodu žriebätka Ducatti v stajni Mustaqqil poradíme, čomu venovať pozornosť pred, počas a po narodení žriebät.

Naše žriebä, kobylka Ducatti, sa narodila 7.04.2021 okolo 3. hodiny ráno.

 

Časové úseky prípravy na žriebätko

  1. Žrebnosť a obdobie pred pôrodom (foto Dakotka žrebná)

Vyšetrenie kobyly, ktoré sa síce netýka bezprostredného obdobia pred pôrodom, považujeme za smerodajné pre hladký priebeh žrebenia. Kobyla sa vyšetruje veterinárom od 3. týždňa po pripustení. Vyšetrenie žrebnosti a prípadná diagnostika dvojičiek umožňuje následne elimináciu jedného z nich. Tento úkon je pre žrebnú kobylu neškodný. Pre kobylu je charakteristický negatívny vplyv embrií pri dvojičkách (tzn., že u kobýl sú dvojičky nežiaduce).

2-4 týždne pred očakávaným termínom pôrodu sa odporúča aj odčervenie kobyly.

Priemerná doba gravidity u kobýl je 336 dní, norma hovorí o období 320-360 dňoch gravidity. V posledných 2 týždňoch môžeme u kobyly pozorovať pokles brucha a zhoršenú pohyblivosť, prípadne opuchy zadných nôh. Vemená sú naliate mliekom približne 4 týždne pred žrebením. Niektorým kobylám tesne pred pôrodom mlieko kvapká (nemalo by trvať dlhšie ako 24 hodín).

Tesne pred pôrodom môžeme u kobyly pozorovať nepokoj. Kobyla líha a vstáva, pochoduje, potí sa. Kobyla by mala byť niekoľko dní pred žrebením a v čase žrebenia v bezpečnom a pokojnom prostredí.

 

  1. Očakávanie narodenia žriebätka

Literatúra uvádza celkovú dĺžku trvania pôrodu v rozmedzí 1-4 hodín. Mnohí koniari mi však možno dajú za pravdu, že očakávaním pôrodu a pozorovaním kobyly prebdeli mnoho nocí. Až napokon pospali o hodinu dlhšie - a žriebätko bolo na svete.

My sme mali posledné 3 týždne pred ožrebením nastavený budík na každé 2 hodiny v noci. O druhej hodine ráno kobyla neprejavovala žiadne známky žrebenia, a zrazu, o 3.30 bolo žriebätko na svete :)

  1. Pôrod žriebäťa

Pri žrebení je vždy dobré mať po ruke skúseného odborníka pre prípad, že by sa situácia nevyvíjala  ideálnym smerom. Väčšina kobýl porodí bez ťažkostí sama, a ak aj toho odborníka akurát po ruke nemáte, určite nebudete pri pôrode na škodu. Žriebätku treba často pomôcť pri tom, aby sa prvý krát napilo a nabralo silu, alebo u kobyly odkontrolovať pôrod placenty. Prejdime si však pôrod krok za krokom.

Fáza samotného pôrodu u kobýl trvá okolo 5-30 minút. V tom čase kobyla leží na boku s natiahnutými nohami, a medzi kontrakciami mení polohu.

Žiadaný pôrod je ten, kedy žriebätko ide prednými nohami, potom hlavička a celé telo.  V prípade iného postupu však treba ihneď kontaktovať veterinára.

Ak chceme žriebätku uľahčiť,  je vhodné utrieť noštek a odstrániť plodový vak z dýchacích ciest. Ďalšie utieranie a ošetrenie žriebäťa nie je nutné, pretože matka ho bude olizovať, čo je súčasť spojenia kobyly a žriebäťa.

Pupočník sa zväčša oddelí sám. Neskôr treba u žriebätka skontrolovať ranu, ktorá vznikla oddelením pupočníka. Je možné ošetrenie rany Batadinom tak, že zriedime Betadin s vodou a sterilnou gázou vytrieme oblasť rany. 

V tomto štádiu je dôležité odkontrolovať, či kobyla porodila placentu najneskôr do 6 hodín od pôrodu (väčšina kobýl ju porodí do 30 minút). V žiadnom prípade by sa placenta nemala z kobyly ťahať. Zadržanie placenty v kobyle môže mať za následok vážne problémy – napríklad infekciu maternice alebo vznik laminitídy.

 

  1. Norma pre novonarodené žriebä

Bezproblémový priebeh pôrodu by mal pokračovať normálnymi prejavmi žriebätka. Normálne prejavy žriebäťa tesne po narodení môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov:

  • žriebä by malo už niekoľko minút po pôrode reagovať na stimuly
  • sací reflex je prítomný už cca 20 minút po narodení
  • žriebä by sa malo do 1 -2 hodín po pôrode postaviť
  • žriebä by sa malo do 2 hodín od pôrodu napiť mlieka
  • žriebä by malo do 9 hodín močiť a do 4 hodín vylučuje trus (tzv. črevná smolka)

 

Tipy, čo robiť po narodení žriebäťa

Žriebätkám sa obvykle podarí samostatne vstať a vyhľadávanie mliečnej žľazy je tiež proces, ktorý sa žriebä musí naučiť. V niektorých prípadoch kobyly nie sú ochotné žriebätko pustiť cicať, z dôvodu ich bolestivosti. Tu je na mieste asistencia, najmä z dôvodu včasného napitia sa mledziva, ktoré základom všetkých protilátok v priebehu prvých 12 hodín. V prípade, že sa žriebätko nepostaví samo do 2 hodín, taktiež mu môžete pomôcť. Naše žriebätko Ducatti malo záujem sa postaviť, ale bolo veľmi nemotorné a padalo.

Odporúča sa do 24 hodín od pôrodu zavolať veterinára, aby skontroloval žriebä a kobylu. Skonzultuje s ním aj odčervenie v blízkej budúcnosti vášho novonarodeného žriebäťa.  Niektorí veterinári odporúčajú odčervovať už v 2.-3. týždni života, najneskôr však do 2.mesiaca.

Najnovšie chovateľské štúdie potvrdzujú, že citlivým prístupom vieme žriebätá v prvých dňoch privyknúť na prítomnosť človeka a základnú manipuláciu. To nám neskôr ušetrí množstvo námahy pri zaobchádzaní s mladým žriebäťom pri prvom výcviku.

Ešte by sme sa radi zmienili o prvej návšteve výbehu žriebätka, v prípade boxovaných chovných kobýl. Naše žriebätko Ducatti navštívilo výbeh už po 3 dňoch, samozrejme iba niekoľko desiatok minút. Žriebätku dopomáhame do výbehu vedením za chvostík v jeho prvých dňoch života. Všetka manipulácia so žriebätkom sa uskutočňuje za prítomnosti kobyly.

Prebdené noci sú vždy vyvážené potešením z nového žriebätka. Po pôrode stres opadne a vy si môžete užívať pozorovanie malého štvornohého priateľa, ktoré jednoznačne stojí za to. Prajeme Vám veľa šťastia na vašej ceste so žriebätkom ☺.

Spoznajte naše prémiové krmivo Marstall pre kobyly, žriebätá, odstavčatá a ročky.