Lonžovanie, voltíž

Správne lonžovanie a opohybovanie koňa na lonži závisí nie len na zručnosti lonžéra, ale vyžaduje si aj kvalitnú výstroj. Najlepšie lonžovacie pomôcky a pomôcky na voltíž nájdete tu.