Drezúrne sedlá

Drezúrne sedlá majú všeobecne hlbšie posedlie a dlhšie bočnice, aby podporovali jazdca vo vzpriamenom drezúrnom sede. V ponuke nájdete drezúrne sedlá značky Pfiff.