Pohybový aparát

Pravidelná podporná dávka na kĺbový aparát sa odporúča všetkým koňom ako prevencia, najmä však koňom športovým, seniorom a koňom dedične zaťaženým.